Welkom

Welkom op de website van thuisverplegingsteam Ils Van den Eynde

Wij zijn voornamelijk actief in de regio van Westerlo, Geel, Herselt, Laakdal.

Voor al uw verpleegkundige zorgen, waaronder een toilet (wassen en aankleden), inspuitingen, wondverzorging, enz. kunt u dagelijks een beroep op ons doen.

Ons thuisverplegingsteam, met jarenlange ervaring in de thuisverpleging, geriatrie en intensieve zorgen, beschikt over een vroedvrouw, een (medisch) pedicure, een referentieverpleegkundige wondzorg en is gespecialiseerd in palliatieve zorgen.

Onze grootste troeven zijn een persoonlijke verzorging en discretie. Wij staan klaar om dagelijks aan uw wensen te voldoen. Hieronder vindt u de normen en waarden waaraan onze zorgen moeten voldoen alsook de missie en werkwijze die wij willen hanteren.

Communicatie

Wij willen samen met familie en andere zorgverleners zorg op maat bieden en hechten daarom veel belang aan een goede communicatie. Bij elke patiënt wordt een communicatiemapje gelegd waarin observaties, op te volgen parameters en medicatie worden genoteerd. Op deze manier creëren we een sterke betrokkenheid tussen verpleegkundige, arts en familie.

Missie

Belangrijk om weten is dat thuisverpleging een waardig alternatief kan zijn voor ziekenhuis- of rusthuisopname. Het extra voordeel van thuisverpleging is dat patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven en dat de zorg en begeleiding perfect afgestemd kan worden op de persoonlijke noden van de patiënt.

Er wordt steeds nauw samengewerkt met uw arts zodat we samen tot een passend zorgplan kunnen komen waarin zowel u, de patiënt, wij als thuisverpleegster, de arts en de familie zich kunnen vinden. Onze aandacht gaat altijd eerst naar het comfort van de patiënt.
Zowel voor de puur technische medische verzorging als voor de menselijke 'zorgen' nemen wij graag de tijd zodat u zeker gegarandeerd bent van de beste kwalitatieve en persoonlijke service.

Werkwijze

Onze werkwijze als thuisverpleegkundige is zowel persoonlijk als discreet te noemen. Persoonlijk, omdat wij graag een nauwe band opbouwen met onze patiënten.
Discreet, want wij respecteren uiteraard ook het beroepsgeheim.

Onze werkwijze en aandachtspunten samengevat:

  • bereikbaarheid:  7 dagen op 7, 7/24 voor palliatieve patiënten
  • aandacht voor psychosociale context
  • open communicatie
  • constant bijscholen
  • hygiëne is prioritair
  • zorgverzekeraar vrij te kiezen
  • persoonlijk en discreet
  • wij werken aan terugbetalingstarief, u betaalt dus geen remgeld, of anders gezegd zijn onze zorgen kosteloos

 

  Volg ons op Facebook